อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

9945 ผู้ชม

อาหารว่าง อาหารว่างไทย เป็นการเรียกรูปแบบจัดงานเลี้ยงของ Snack Box หรือ Coffee Break ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ มีจุดประสงค์ และ เป้าหมายการจัดที่แตกต่างกัน ฮัก แคทเทอริ่ง (Hug Catering) นำเสนอ อาหารว่าง Snack Box สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดงานเลี้ยงแบบเร่งรีบ และต้องการความเป็นส่วนตัว อาทิ เช่น งานบำเพ็ญกุศล (งานศพ) งานอบรมสัมมนาที่มีคนเยอะๆๆ งานไปรถทัวร์ หรืองานการกุศล ส่วนอาหารว่าง Coffee Break เหมาะสำหรับ จัดงานเลี้ยงที่มีเวลาให้พูดคุย เป็นการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ที่ไม่เร่งรีบ มีเวลาทานกาแฟและชาร้อนๆ อาทิเช่น งานแต่งงาน งานประชุมสัมมนา งานแฟร์ งานทำบุญบ้าน และงานเลี้ยงผู้ใหญ่ Hug Catering ยินดีจัดงานเลี้ยงอาหารว่าง ทั้ง 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า ซึ่งรายการอาหารว่างของเรามีทั้ง อาหารคาว (Finger Food) ขนมหวาน ขนมปัง และ เครื่องดื่มที่ทำสดใหม่ งานต่องาน

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

ตัวอย่างอาหารว่างแบบกล่อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์แฮมชีส

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองแฮมชีส

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง แซนวิชแฮมชีส

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ / ครัวซอง / แซนวิช แฮมชีส

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์แฮมไข่

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองแฮมไข่

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง แซนวิชแฮมไข่

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ / ครัวซอง / แซนวิช แฮมไข่

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ทอดมันกุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองทอดมันกุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง แซนวิชทอดมันกุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ / ครัวซอง / แซนวิช ทอดมันกุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ปูอัดไข่กุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองปูอัดไข่กุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง แซนวิชปูอัดไข่กุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ / ครัวซอง / แซนวิช ปูอัดไข่กุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ผักสด

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองผักสด

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง แซนวิชผักสด

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ / ครัวซอง / แซนวิช ผักสด

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์สเต็กไก่

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองสเต็กไก่

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ / ครัวซอง สเต็กไก่

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์หมูซอสทาริยากิ

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองหมูซอสทาริยากิ

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ / ครัวซอง หมูซอสทาริยากิ

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์หมูซอสพริกเผา

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองหมูซอสพริกเผา

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ / ครัวซอง หมูซอสพริกเผา

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซองทูน่า

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง แซนวิชทูน่า

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ครัวซอง / แซนวิช ทูน่า

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง มินิเบอร์เกอร์ปลากรอบ

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง เกี๊ยวกุ้งทอด

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ไก่กรอบเกล็ดหิมะ

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง กุ้งกรอบเกล็ดหิมะ

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ทอดมันกุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ปลากรอบเกล็ดหิมะ

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง หมูสะเต๊ะ

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ไก่ทอด

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ทอดมันปลา

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง เฟรนฟรายส์

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง บราวนี่

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ขนมปังกรอบเนยน้ำตาล

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ขนมปังหมูหย็อง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ขนมปังไส้สับปะรด

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ขนมปังไส้ทูน่า

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ขนมปังไส้เผือก

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ข้าวเหนียวหน้าสังขยา

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ข้าวเหนียวหน้าปลา

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง เครื่องดื่ม

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง เครื่องดื่ม

อาหารว่าง อาหารว่างไทย (Snack Box & Coffee Break)

อาหารว่าง เครื่องดื่ม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้